logo

Upload - Colná vybavenosť

ver.: 0.1.139-dev
Upozornenie:

Záznam môže obsahovať maximálne jedno č. dokladu / doklad MRN. V prípade ak zásielka obsahuje viac dokladov s rôznym MRN opakujte nahranie.Počet nahraných súborov nie je limitovaný

Upload súborov k MRN
(pdf alebo obrázky dokladu)

Vybraté súbory:
zatiaľ ste nevybrali žiadny súbor